Jeugd kompetysje en training

Jeugd kompetysje en training

Ek dit jier binne der wer trainingen foar de jeugd. De trainingen fan de kabouters de welpen, pupillen en skoaljeugd binne elke woansdei te jûn om 18:30.

Foar de Welpen, Pupillen en Skoaljeugd is de kompetysje nei de training (de kabouters dus noch net), op woansdei te jûn om 19:00 oere.

Âlders dy’t op ‘e list stean as frijwilliger, graach om 18:30 op it fjild oanwêzich.

  • Woansdei 01 maaie
  • Woansdei 08 maaie
  • Woansdei 15 maaie
  • Woansdei 22 maaie
  • Woansdei 29 maaie
  • Woansdei 05 juni
  • Woansdei 12 juni
  • Woansdei 19 juni
  • Woansdei 26 juni
  • Woansdei 03 juli